Pasirinkite kalbą

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Paieška

Ieškoti

Susisiekite su mumis

lt Rašykite mums Paieška

Lietuvių kompozitorių kūriniai

                                  

V. Augustinas Gloria
V. Augustinas 
Malda už Tėvynę
F. Bajoras 
Dievo avinėlis 
O. Balakauskas 
Requiem
K. Banaitis 
Sveika būk, tėvų šalie
V. Barkauskas
 Agnus Dei
V. Bartulis 
Giesmė ateičiai
V. Bartulis 
Kuršiai 
V. Bartulis 
Kelias
V. Bartulis 
Mozarto gimtadienis
V. Bartulis 
Nelaimėlis Jobas
V. Bartulis 
Requiem
V. Bartulis 
Sodas
V. Bartulis 
Tas kosminis krepšinio jausmas
V. Bartulis 
Vėrinys Marijai 
P. Beinaris 
Requiem
A. Bražinskas 
Žmogui ir pasauliui
Z. Bružaitė 
Requiem
B. Budriūnas 
Tėviškės namai
B. Budriūnas 
Tu Vilniuj pasilik, valdove
N. Čepaitė 
Requiem
M. K. Čiurlionis 
De profundis
J. Gaidelis 
Partizano motina
V. Jakubėnas 
De profundis
V. Jakubėnas 
Mano pasaulis 
J. Juzeliūnas 
Cantus Magnificat 
J. Juzeliūnas 
Žaidimas
J. Juzeliūnas 
Patarlių simfonija 
J. Juzeliūnas 
Žmogaus lyra
A. Jurgutis 
Šventinė kantata 
J. Kačinskas 
Ateities giesmė
J. Kačinskas 
Juodas laivas
D. Kairaitytė 
Te Deum laudamus
G. Kuprevičius 
Jėga ir ašaros
G. Kuprevičius 
Lux aeterna
G. Kuprevičius 
Missa catacumbae
G. Kuprevičius 
Santaros kelias
G. Kuprevičius 
Septyni Dovydo klausimai ir rauda
G. Kuprevičius 
Pagonių giesmės
G. Kuprevičius 
Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai
B. Kutavičius 
Dzūkiškos variacijos
B. Kutavičius 
Epitaphium temporum pereunti
B. Kutavičius 
Panteistinė oratorija
B. Kutavičius 
Pasaulio medis
T. Makačinas 
Saulės poema
A. Martinaitis 
Laiškas visiems tikintiesiems
A. Martinaitis 
Mūsų laisvė: septynios invokacijos
K. Mašanauskas
 Sąšaukos
O. Narbutaitė 
Tres Dei Matris Symphoniae
J. Naujalis
 Missa In honorem sacrorum vulnerum Christi 
J. Naujalis 
Ruduo
M. Petrauskas 
Birutė
R. Racevičius 
Publicistinė oratorija
Č. Sasnauskas 
Broliai
Č. Sasnauskas 
Requiem
S. Šimkus 
Atsisveikinimas su Tėvyne
S. Šimkus 
Garbei kovotojų už Lietuvos laisvę
V. Švedas 
Ad Gloriam Dei 
V. Švedas 
Dzūkiškos mišios
V. Švedas 
Lietuviška rapsodija
V. Švedas 
M. K. Čiurlionis
V. Švedas 
Requiem
V. Švedas 
Rožės prie IX forto
V. Švedas 
Rūpintojėlių Lietuva
V. Švedas 
Vilties ir skausmo psalmės
J. Tamulionis 
Missa Africana
J. Tamulionis 
Septynios dedikacijos Lietuvai
J. Žilevičius 
Vytauto Didžiojo kantata