Pasirinkite kalbą

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Paieška

Ieškoti

Susisiekite su mumis

lt Rašykite mums Paieška

Lietuvių kompozitorių kūriniai

V. Augustinas Gloria

V. Augustinas Fiat pax

V. Augustinas Malda už Tėvynę

F. Bajoras Dievo avinėlis

O. Balakauskas Requiem

K. V. Banaitis Sveika būk, tėvų šalie

V. Barkauskas Agnus Dei

V. Barkauskas Prisikėlimo oratorija

V. Bartulis Ašaringoji

V. Bartulis Giesmė ateičiai

V. Bartulis Kelias

V. Bartulis Kuršiai

V. Bartulis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto padėka Lietuvos žmonėms, laimėjusiems Žalgirio mūšį

V. Bartulis Mėlynasis angelas

V. Bartulis Mozarto gimtadienis

V. Bartulis Mūsų Lietuva

V. Bartulis Nelaimėlis Jobas

V. Bartulis Requiem

V. Bartulis Sodas

V. Bartulis Tas kosminis krepšinio jausmas

V. Bartulis Te deum

V. Bartulis Vėrinys Marijai

V. Bartulis Žalgirio laukai

P. Beinaris Requiem

A. Belazaras Auksinės marios

B. Borisovas Draugystės tėvynė

A. Bražinskas Žmogui ir pasauliui

Z. Bružaitė Requiem

B. Budriūnas Tėviškės namai

B. Budriūnas Tu Vilniuj pasilik, valdove

N. Čepaitė Requiem

M. K. Čiurlionis De profundis

P. Dikčius Į šiandieną

J. Gaidelis Partizanų motina

V. Ganelinas Velnio nuotaka

V. Jakubėnas De profundis

V. Jakubėnas Mano pasaulis

V. Juozapaitis Žemė. Žmogus. Tėvynė

V. Jurgutis Šventinė kantata

J. Juzeliūnas Cantus Magnificat

J. Juzeliūnas Žaidimas

J. Juzeliūnas Patarlių simfonija

J. Juzeliūnas Žmogaus lyra

J. Kačinskas Ateities giesmė

J. Kačinskas Juodas laivas

D. Kairaitytė Te Deum laudamus

G. Kuprevičius Jėga ir ašaros

G. Kuprevičius Lux aeterna

G. Kuprevičius Missa catacumbae

G. Kuprevičius Santaros kelias

G. Kuprevičius Septyni Dovydo klausimai ir rauda

G. Kuprevičius Pagonių giesmės

G. Kuprevičius Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai

B. Kutavičius Dzūkiškos variacijos

B. Kutavičius Epitaphium temporum pereunti

B. Kutavičius Panteistinė oratorija

B. Kutavičius Paskutinėspagonių apeigos

B. Kutavičius Pasaulio medis

F. Latėnas Agnus dei

T. Makačinas Saulės poema

A. Martinaitis Mūsų laisvė: septynios invokacijos

A. Martinaitis Pieta

A. Martinaitis Sefer Zikaron (Atminties knyga)

A. Martinaitis Trumpa istorijos pamoka suaugusiems

K. Mašanauskas Sąšauka

O. Narbutaitė Centones mea urbi

O. Narbutaitė Tres Dei Matris Symphoniae

J. Naujalis Missa In honorem sacrorum vulnerum Christi

M. Petrauskas Birutė

R. Racevičius Publicistinė oratorija

A. Račiūnas Metai

A. Rekašius Šviesos baladė

A. Remesa VII simfonija-oratorija „Assumptiones“

Č. Sasnauskas Broliai

Č. Sasnauskas Requiem

A. Šenderovas Paratum cor meum

R. Šerkšnytė Gloria

S. Šimkus Atsisveikinimas su Tėvyne

S. Šimkus Garbei kovotojų už Lietuvos laisvę

V. Švedas Ad Gloriam Dei

V. Švedas Dzūkiškos mišios

V. Švedas Lietuviška rapsodija

V. Švedas M. K. Čiurlionis

V. Švedas Requiem

V. Švedas Rožės prie IX forto

V. Švedas Rūpintojėlių Lietuva

V. Švedas Vilties ir skausmo psalmės

J. Tamulionis Missa Africana

J. Tamulionis Septynios dedikacijos Lietuvai

L. Vilkončius Eglė

L. Vilkončius Missa brevis

J. Žilevičius Vytauto Didžiojo kantata