Pasirinkite kalbą

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Paieška

Ieškoti

Susisiekite su mumis

lt Rašykite mums Paieška

2014

PAGERBTI SAKRALINĖS MUZIKOS SKLAIDOS ATSTOVAI


2014 03 14


Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, ten, kur stovi vargonai, gieda chorai, atidengti atminimo baraljefai (skulptorius Stasys Žirgulis) kompozitoriui, dirigentui ir vargonininkui Jonui Dambrauskui bei dirigentui Antanui Olšauskui.


Pasak Kauno valstybinio choro meno vadovo ir dirigento Petro Bingelio, kurio kolektyvas koncertavo Įgulos bažnyčioje Kovo 11-osios proga, Kaune 1920-1982 m. Gyvenęs J. Dambrauskas buvo baigęs vargonų klasę Varšuvos muzikos insitute, nuo 1921 m. Dirbo Kaune muzikos mokytoju, Valstybės teatro chormeisteriu, dirigentu, o 1923-1939 m. – Kauno Įgulos bažnyčios Lietuvos kariuomenės reprezentacinio choro vadovu, rengė didelius sakralinio žanro koncertus. Štai kodėl būtent šioje bažnyčioje radosi jam skirtas baraljefas. Be to, jis dar dirigavo įvairiems chorams, sukūrė operą „Valdovas“, kuri neišliko iki mūsų dienų, redagavo K. Petrausko operą „Eglė žalčių karalienė“, rašė muzika dramos spektakliams.


Įgulos bažnyčioje tarpukariu vykdavo įspūdingi sakralinės muzikos koncertai. Štai vienoje iš išlikusių Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje koncertų programų galima sužinoti, kad minėtoje bažnyčioje buvo atlikta dr. Pedo Hartmano oratorija „Išganytojo Mirtis“, kurioje giedojo tarpukario primadonos Vladislava Grigaitienė, Vincė Jonuškaitė, garsusis Antanas Sodeika, giedojo Kauno Įgulos bažnyčios choras, vargonų partiją su fisharmonija atliko Antanas Olšauskas, dirigavo Jonas Dambrauskas.


Į Įgulos bažnyčią A. Olšauską, vargoninkavusį Daugų bažnyčioje, pakvietė Kauno šv. Mykolo Įgulos bažnyčios rektorius Vladas Mironas, 1929-1938 m. buvęs vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu. Kol Įgulos bažnyčioje chorvedžiu dirbo J. Dambrauskas, A. Olšauskas vargoninkavo, o vėliau pats vadovavo chorui.


„Idėja atidengti atminimo lentas Įgulos bažnyčioje J. Dambrauskui ir A. Olšauskui kilo kalbantis su dabar jau a.a. kompozitoriumi Vladu Švedu. Idėjai pritarė ir Įgulos bažnyčios rektorius Tomas Karklys. Tik pernai pavyko surasti mecenatą, kuris finansavo šiomis dienomis atidengtų baraljefų sukūrimą“, - paaiškino P. Bingelis.


Virginija Skučaitė
„Kauno diena“, Nr. 60