Pasirinkite kalbą

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Paieška

Ieškoti

Susisiekite su mumis

lt Rašykite mums Paieška

2018

LIETUVA BRANGI – KAUNO VASTYBINIO CHORO KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ


2018 04 24


Naujame „Muzikos barų“ numeryje rasime gražią dovaną – Kauno valstybinio choro atliekamų kūrinių kompaktinę plokštelę „Lietuva brangi“. Tai kiekvienam lietuviui brangiausių, iškalbingiausių kūrinių rinktinė, atspindinti ir mūsų tautos šimto metų istoriją. Atgimimo metais Kauno valstybiniam chorui ir jo vadovui profesoriui Petrui Bingeliui buvo lemta tapti vėliavnešiu: dainos ir giresmės iš profesionalų lūpų sklido po visą Lietuvą, ragindamos susiburti.

Kompaktinę plokštelę simboliškai pradeda Lietuvos valstybinis himnas Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“. Tai tarsi tautinė malda, deklariuojanti meilę ir ištikimybę Tėvynei. Chorui talkino Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojams J. Domarko.  Šalia yra malda - Juozo Gruodžio „Tėve mūsų“, taip pat keletas religinės tematikos kūrinių: Juozo Naujalio motetai „In monte Oliveti“, „Seniores Populi“ bei M.K. Čiurlionio „Kyrie“, „Sanctus“ ir „De profundis“. Chorui dirigavo A. Mišeikis.

Plačiai Lietuvoje giedotos ir Juozo Naujalio dainos pagal Maironio eiles: „Lietuva brangi“, „Jaunimo giesmė“, „Lietuva brangi“. Žaismingumo plokštelei suteikia St. Šimkaus harmonizuotos liaudies dainos: „Bijūnėlis žalias“, „Kada noriu – verkiu“, „Ūžia girelė“, „Šermukšnėlė“, „Eisim, broleliai, namo“. Dirigavo P. Bingelis.

Nemažą dalį plokštelės užima G.F. Hendelio chorai iš oratorijos „Mesijas“, kuriuos įrašant talkino Lietuvos kamerinis orkestras, o dirigavo legendinis lordas Yehudi Menuchinas.

Šį Kauno valstybinio choro aukso fondo kūrinių rinkinį užbaigia St. Šimkaus „Lietuviais esame mes gimę“ – chorui akompanavo R. Jagminas, dirigavo P. Bingelis.

Ši plokštelė įrašyta 2000 metais, 2018 m.išleido Lietuvos muzikų sąjunga. Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį sunku patikėti, kad pusę amžiaus šie patriotinės ir religinės muzikos kūriniai buvo ne tik nepageidaujami, bet dažnai ir draudžiami.