Choose language

LT
EN
PL
RU
FR
DE
IT
ES

Search

Search

Contact us

en Write us Search

Lithuanian composers

                                  

V. Augustinas Gloria
V. Augustinas Malda už Tėvynę
F. Bajoras Dievo avinėlis
O. Balakauskas Requiem
K. Banaitis Sveika būk, tėvų šalie
V. Barkauskas Agnus Dei
V. Bartulis Giesmė ateičiai
V. Bartulis Kuršiai
V. Bartulis Kelias
V. Bartulis Mozarto gimtadienis
V. Bartulis Nelaimėlis Jobas
V. Bartulis Requiem
V. Bartulis Sodas
V. Bartulis Tas kosminis krepšinio jausmas
V. Bartulis Vėrinys Marijai
P. Beinaris Requiem
A. Bražinskas Žmogui ir pasauliui
Z. Bružaitė Requiem
B. Budriūnas Tėviškės namai
B. Budriūnas Tu Vilniuj pasilik, valdove
N. Čepaitė Requiem
M. K. Čiurlionis De profundis
J. Gaidelis Partizano motina
V. Jakūbėnas De profundis
V. Jakūbėnas Mano pasaulis
J. Juzeliūnas Cantus Magnificat
J. Juzeliūnas Žaidimas
J. Juzeliūnas Patarlių simfonija
J. Juzeliūnas Žmogus lyra
A. Jurgutis Šventinė kantata
J. Kačinskas Ateities giesmė
J. Kačinskas Juodas laivas
D. Kairaitytė Te Deum laudamus
G. Kuprevičius Jėga ir ašaros
G. Kuprevičius Lux aeterna
G. Kuprevičius Missa catacumbae
G. Kuprevičius Santaros kelias
G. Kuprevičius Septyni Dovydo klausimai ir rauda
G. Kuprevičius Pagonių giesmės
G. Kuprevičius Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai
B. Kutavičius Dzūkiškos variacijos
B. Kutavičius Epitaphium temporum pereunti
B. Kutavičius Panteistinė oratorija
B. Kutavičius Pasaulio medis
T. Makačinas Saulės poema
A. Martinaitis Laiškas visiems tikintiesiems
A. Martinaitis Mūsų laisvė: septynios invokacijos
K. Mašanauskas Sąšaukos
O. Narbutaitė Tres Dei Matris Symphoniae
J. Naujalis Missa In honorem sacrorum vulnerum Christi
J. Naujalis Ruduo
M. Petrauskas Birutė
R. Racevičius Publicistinė oratorija
Č. Sasnauskas Broliai
Č. Sasnauskas Requiem
S. Šimkus Atsisveikinimas su Tėvyne
S. Šimkus Garbei kovotojų už Lietuvos laisvę
V. Švedas Ad Gloriam Dei
V. Švedas Dzūkiškos mišios
V. Švedas Lietuviška rapsodija
V. Švedas M. K. Čiurlionis
V. Švedas Requiem
V. Švedas Rožės prie IX forto
V. Švedas Rupintojėlių Lietuva
V. Švedas Vilties ir skausmo psalmės
J. Tamulionis Missa Africana
J. Tamulionis Septynios dedikacijos Lietuvai
J. Žilevičius Vytauto Didžiojo kantata